Congres constructieve journalistiek

Op vrijdag 2 december organiseert de opleiding Journalistiek van hogeschool Windesheim de eerste internationale conferentie over constructieve journalistiek. Maar liefst tien internationale en vele binnenlandse experts, onder wie Alan Rusbridger en Ethan Zuckerman, zullen hun licht laten schijnen over de vraag hoe ‘constructieve elementen’ zouden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de journalistiek en aan de relatie van de journalist met zijn publiek. Wat zijn de mogelijkheden? Welke de valkuilen? Hoe die te omzeilen?

“Congres constructieve journalistiek” verder lezen