Contact

Deze website is opgezet vanuit de opleiding Journalistiek van de hogeschool Windesheim naar aanleiding van het congres over constructieve journalistiek op 2 december 2016 en het magazine “Wat nu?” dat gelijktijdig verschijnt. Veel artikelen op de site staan ook in het magazine.

Heeft u vragen over de site, over constructieve journalistiek of over de activiteiten die er vanuit de opleiding worden georganiseerd met betrekking tot constructieve journalistiek neem dan contact o met ons: info@constructievejournalistiek.nl