De genomineerden voor de wedstrijd De HOUVAST zijn… Stem nu op je favoriet!

Lokale en regionale media proberen burgers te helpen bij het maken van hun stemkeuze. Welke krant, site of omroep doet dat het best? Wij bedachten wedstrijd De HOUVAST om de uitblinkers in de schijnwerpers te zetten, media schreven zichzelf in, en jij kunt nú stemmen op je favoriet.

Maar we houden het nog even spannend. Laten we eerst uitleggen waarom we deze wedstrijd organiseren, want dat heeft niet iedereen meegekregen.

Er wordt regelmatig kritiek op geuit op lokale en regionale media. “Door gebrek aan onafhankelijke, lokale journalistiek, blijft de burger matig geïnformeerd achter”, schreef Thomas Bruning, de secretaris van de journalistieke vakbond NVJ laatst in een opiniestuk in de Volkskrant. Hij doelde op de berichtgeving over de gemeenteraadsverkiezingen.

Is het echt zo slecht gesteld met lokale en regionale media? We weten dat het beter kan, maar er zijn óók goede voorbeelden. De ‘best practises’ willen we in het zonnetje zetten, in de hoop dat het andere media inspireert.

Wij hebben van alle inzendingen vijf media genomineerd. Als website over constructieve journalistiek, hebben we erop gelet dat ze minimaal één element van onze HOUVAST-methode gebruiken. Ze hebben in het aanmeldingsformulier toegelicht waarom ze denken te voldoen aan dit criterium.

De winnaar krijgt een training over de HOUVAST-methode aangeboden door docent Karel Smouter van Hogeschool Windesheim. Samen met de redactie denkt hij na over manieren om de HOUVAST-elementen nog beter toe te passen in de lokale of regionale  journalistiek.

Wil je nog meer weten over de wedstrijd. Klik dan hier. Als je genoeg informatie hebt, zullen we je niet langer in spanning laten zitten.

Tromgeroffel: de vijf genomineerden zijn…
Omroep PIM
AlmeloKiest.Nu
REGIO8
Newsroom Enschede
OPEN Rotterdam

Breng je stem uit!
Je leest hieronder waarom we dit vijftal genomineerd hebben. Je kunt stemmen op je favoriet in deze poll. Dit kan tot  21 maart 21.00, als de stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen sluiten.

Omroep PIM
Omroep PIM is de omroep van de gemeente Waterland. Ze besteedt regelmatig aandacht aan politieke onderwerpen, is aanwezig bij alle raadsvergaderingen en organiseert debatten rondom de gemeenteraadsverkiezingen.

Alle politieke partijen geven tijdens de debatten antwoord op vragen die voor de inwoners relevant zijn. Kritische én constructieve vragen als “Wat kunnen we doen om de bereikbaarheid op peil te houden?”, zoals is te horen in deze live-uitzending van de debatavond in Broek in Waterland, met de verslaggevers Patty de Jong en Wouter Terpstra.

De journalisten van omroep PIM gingen voor het debat de straat op om naar de mening van de inwoners te vragen. Tijdens het debat bekeken de aanwezigen naar de video-verslagen hiervan. Vervolgens werd er verder gesproken over een bepaald thema. Hierbij kwamen ook de bewoners aan het woord die bij het debat aanwezig waren. Zij stelden vragen en gaven hun mening, politici reageerden hierop.

Het debat is overzichtelijk. Politici hadden een bordje met een groene en rode kleur, en na een stelling gaven zij door middel van het bordje aan of ze voor of tegen zijn. Vervolgens lichtten ze het een voor een toe.

Wij zien dat de omroep verschillende elementen gebruikt van de HOUVAST-methode, namelijk hoopvol, opbouwend, uitdagend en activerend.

AlmeloKiest.Nu
AlmeloKiest.Nu
is een nieuwssite over – de naam zegt het al – de gemeente Almelo. Het is een initiatief van omroep Almelo, dat bestaat uit de lokale radiozender AAFM en de lokale televisiezender AAVISIE.

Op de multimediasite AlmeloKiest.NU staan zowel nieuwsberichten, audio-fragmenten als video’s over politieke onderwerpen. Politieke partijen hebben daarnaast een speciale pagina op de site, zodat burgers zien wat hun standpunten zijn. Ook krijgen zij zendtijd op de radio.

AlmeloKiest.NU organiseert debatten waar inwoners naar toe kunnen gaan. De debatten worden live uitgezonden op de radio, en op televisie is een samenvattende reportage te zien. Al deze audio– en videofragmenten worden ook op de site gezet.

De site is overzichtelijk, en er wordt uitleg gegeven over belangrijke onderwerpen zoals het referendum over de Sleepwet, Ook staat er op de site hoe er gestemd kan worden. Daarnaast kunnen bezoekers online de ‘Verkiezingskrant in gewone taal’ lezen.

AlmeloKiest.Nu gebruikt verschillende elementen van de HOUVAST-methode: opbouwend, verhelderend en activerend.

REGIO8
REGIO8
is de omroep van de Achterhoek. Ze maakt radio en televisie en heeft een website. Het Achterhoekse medium wil jongeren en politici dichter bij elkaar krijgen. Dit doet ze door het belang van de politiek te verhelderen voor jongeren, en door de leefwereld van jongeren zichtbaar te maken bij politici.

Hoe? Er zijn zes vlogs gemaakt over onderwerpen die jongeren gekozen hebben, en er is aandacht aan besteed in een radio-uitzending op 4 maart. In de twee uur durende uitzending is onder andere een jongerendebat gevoerd met lijsttrekkers en jonge kandidaten. Op de website van REGIO8 staat onder andere een filmpje over studenten die met een speciale bus aandacht vragen voor de verkiezingen.

REGIO8 werkte voor dit project samen met Omroep Gelderland en – het belangrijkste – de jongeren. De jongeren hebben de vlogs gemaakt, beide media faciliteerde alleen om de basiskwaliteit te bewaken.

REGIO8 gebruikt de volgende elementen van de HOUVAST-methode: verhelderend, activerend, samenwerkend en transparant.

Newsroom Enschede
Newsroom Enschede is een samenwerkingsverband van de lokale televisie- en radiozender 1Twente Enschede en de stadsredactie van TC Tubantia in Enschede. Ze hebben het project Ik teken voor 80! opgezet.

Het getal 80 verwijst naar de ambitie om een opkomstpercentage te halen van 80 procent bij de verkiezing. Afgelopen keer stemde slechts 42 procent van de inwoners. Het doel is dan ook om de lokale democratie te verbeteren

Newsroom Enschede trapte het project af in september 2017 tijdens het democratiefestival D’RAN 17 in Enschede. “’We willen dat er weer wat te kiezen valt”, vertelde Flip van Willigen van 1Twente Enschede. “Dit doen we onder meer door belangrijke lokale verkiezingsthema’s op te halen, waarmee de politici aan de slag gaan. De verkiezingen moeten lokaal zijn en niet over landelijke onderwerpen gaan.”

“Te veel mensen voelen zich te weinig betrokken bij de politiek maar zijn wel erg betrokken bij hun stad. Dat moet anders. Wij dagen de stad uit de politiek uit te dagen”, zei Henk ten Harkel van Tubantia.

In de periode voor de verkiezingen trekken journalisten, studenten en vrijwilligers de wijken en dorpen in om daar wensen en dromen van bewoners op te halen. Die worden voorgelegd aan de lokale politiek, die de input kan gebruiken voor de verkiezingsprogramma’s. “Als het aan ons ligt, zijn dit programma’s waarin mensen zich herkennen, waarin het gaat om wat hen echt bezighoudt”, hoopt Van Willigen.

Newsroom Enschede heeft producties gemaakt voor de krant, voor de radio, voor televisie en voor de website van TC Tubantia en 1Twente FM. Ze denkt op deze manier alle inwoners van Enschede te bereiken, en hen te laten nadenken over zaken in hun leefomgeving. De producties zijn zowel kritisch als constructief.

We zien dat Newsroom Enschede de volgende punten van de HOUVAST-methode gebruikt: hoopvol, opbouwend, uitdagend, activerend, samenwerkend en transparant.

OPEN Rotterdam
OPEN Rotterdam
is de lokale publieke omroep van de gemeente Rotterdam. Er wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de verkiezingen, iets wat goed vindbaar is op de crossmediale website.

In het project KenDoe Check onderzoeken de journalisten op een constructieve manier hoe succesvol het Rotterdamse politieke beleid is, de politieke lijsttrekkers zijn allemaal geïnterviewd door het programma Lijsttrekkers010 en Erasmus University College (EUC) en OPEN Rotterdam presenteren samen De Strijd om Rotterdam: politieke tafelgesprekken over de verkiezingen. Daarnaast staan er twee verkiezingsvlogs op de site en in het televisieprogramma Samen Leven Nu worden initiatieven in beeld gebracht van mensen die verbinden.

OPEN Rotterdam gaat in het aanmeldingsformulier verder in op een ander project: Stem uit de Wijk. Elke week duiken de verslaggevers onder in een van de gebieden van Rotterdam, om te achterhalen wat er leeft onder de inwoners. Ze trappen in elk gebied af met een interview met de voorzitter van de gebiedscommissie. Daarna doen ze onderzoek naar actuele verkiezingsthema’s zoals integratie, armoede, zorg, ongelijkheid, onderwijs, werkgelegenheid, klimaat, gentrificatie, de wijkraden en de gebiedscommissies. Dit koppelen ze vervolgens terug naar de lokale politiek in de interviews met lijsttrekkers.

De journalisten stellen oplossingsgerichte vragen, bijvoorbeeld in een item over hangjongeren in een wijk. In de titel van het bericht wordt een oorzaak van het probleem aangestipt: “Veel hangjongeren in Millinxbuurt: te weinig te doen”

OPEN Rotterdam beschrijft zelf dat ze “Rotterdam in al zijn facetten aan het woord laten en laten zien wat er leeft onder de Rotterdammers” En ook: “Zo ontstaat er onderling begrip en verbinding in plaats van polarisatie wat je vaak terugziet in debatten.”

OPEN Rotterdam gebruikt volgens ons de volgende elementen van de HOUVAST-methode: hoopvol, opbouwend, uitdagend, activerend, samenwerkend en transparant.

Welk medium is je favoriet?
Je kunt hier stemmen. Laat het ons weten voor  21 maart 21.00, als de stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen sluiten.

 

FacebookTwitterLinkedInEmail