4.000 studenten zaten ineens zonder schoolgebouw. Hoe hebben zij dat beleefd?

Wij maakten een website over constructieve journalistiek vanuit een gebouw dat vorig jaar ineens gesloten werd wegens constructiefouten. Dat vraagt om een constructief artikel: hoe is de verhuizing van 4.000 studenten en 300 docenten verlopen? En wat vinden zij van de mediaberichtgeving?

Het was een vreemde gewaarwording: de vrijdag voor de herfstvakantie deden ruim 4.000 studenten en zo’n 300 docenten de deur van hun school achter zich dicht. Een week later konden ze er ineens niet meer in. Wegens constructieproblemen is gebouw X tot de zomervakantie gesloten.

Het X-gebouw is zonder twijfel het uithangbord van Hogeschool Windesheim. In 2011 werd het nog tot Gebouw van het Jaar verkozen door de Branchevereniging van architecten. De jury was lovend: “Een feest van een school, voor leerlingen en docenten, voor gebruikers en passanten. Een voorbeeld voor iedereen die met het vak bezig is, en het omrijden waard.”

En toen bleek dat het fundament van dit prachtgebouw niet zo stevig is. Je kunt je voorstellen dat dit eerst een grote schok gaf en vervolgens een logistieke nachtmerrie opleverde. Overal moesten plotseling nieuwe lokalen, werkruimtes en werkplekken worden gevonden.

Als gebruikers van het X-gebouw vroegen wij ons af: hoe hebben anderen dit ervaren? We besloten het te vragen aan studenten en docenten van de opleiding Journalistiek via een online enquête. In totaal reageerden 67 studenten (van de 590) en 16 docenten (van de 29). We laten eerst de studenten aan het woord, want zij zijn natuurlijk de belangrijkste gebruikers.

Het verhaal gaat verder onder de grafieken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevreden over communicatie
Wat opvalt aan de reacties van de journalistiekstudenten is dat zij overwegend positief zijn over de manier waarop Windesheim de problemen heeft opgelost, maar een stuk minder positief over de consequenties die de verhuizing heeft voor hun roosters en hun studiefaciliteiten. De communicatie van de hogeschool was volgens studenten dik in orde.

“Ik heb betreffende de sluiting van gebouw X geen problemen of hinder ondervonden. Dankjewel daarvoor, jullie hebben goed gehandeld!”, schrijft een van de studenten. Een ander “was sceptisch over de mogelijkheden om het wegvallen van het X- gebouw op te vangen”, maar vindt dat gebouw D “in korte tijd is omgetoverd tot een prima alternatief”.

Leslokalen en werkplekken onvoldoende
Maar het was dus niet alleen maar Hosanna troef. De nieuwe leslokalen en de beschikbare werkplekken krijgen een zware onvoldoende: meer dan twee derde van de ondervraagde journalistiekstudenten is hier in meer of mindere mate ontevreden over.

Een van de studenten brengt zijn gevoel goed onder woorden: “Er is geen ruimte om te werken. Overal worden we weggestuurd en docenten doen er lacherig over. Bij gebrek aan een werkplek gaan we zitten in het café in G, maar daar mag je alleen zitten als je wat koopt. Het is niet onze schuld dat X dicht is, maar wij zijn er nu de dupe van. Mijn beeld van Windesheim is compleet veranderd.”

Bij andere studenten die de nieuwe behuizing maar zo-zo vinden overheerst de berusting. “Tuurlijk is het niet ideaal, maar iedereen gaat gewoon door met zijn (studenten)leven. Zo negatief zijn leerlingen en docenten niet.”

Het verhaal gaat verder onder de grafieken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed en snel opgelost
Ook journalistiekdocenten zijn het positiefst over de informatievoorziening, en bijna alle geënquêteerden vindt dat Windesheim de problemen over het algemeen goed en snel heeft opgelost. Over het gewijzigde rooster is een ruime meerderheid tevreden, en dat geldt ook voor de nieuwe leslokalen en beschikbare werkplekken en vergaderlocaties.

Natuurlijk is dit maar een deel van de docenten, en niet alle journalistiekstudenten hebben hun mening gegeven. Daarnaast zaten er naast Journalistiek nog andere opleidingen in het X-gebouw. Toch geven deze resultaten volgens ons wel een goede indicatie.

Zelf in het nieuws
Behalve een logistieke uitdaging was deze noodgedwongen verhuizing voor ons op een andere manier een leerzame ervaring. Ineens waren we zelf in het nieuws.

Hoe was dat? We legden de journalistiekstudenten en -docenten drie artikelen voor van De Stentor en NOS. Natuurlijk kunnen we niet generaliseren; het zijn slechts drie berichten van twee media.

Het verhaal gaat verder onder de grafieken.

 

X-gebouw Windesheim blijft vanwege vloer nog maanden dicht, NOS, 26 oktober 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom is er bijna een half jaar gewacht met sluiten X-gebouw?’, De Stentor, 27 oktober 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemengde gevoelens studenten en docenten Windesheim: De enorme drukte is minder prettig, De Stentor 13 november 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het valt op dat studenten minder kritisch zijn over de mediaberichtgeving dan docenten. Zo vindt de meerderheid van de docenten dat media slechts een deel van het verhaal hebben verteld in bovenstaande drie artikelen, en hun ervaringen zijn over het algemeen positiever.

Van de studenten vindt de meerderheid juist dat media wel volledig waren. Mogelijk is dat deels te verklaren door het feit dat studenten over het algemeen minder tevreden zijn over de situatie na de sluiting van X.

Onweersproken
Laten we inzoomen op het Stentor-artikel van 27 oktober: ‘Waarom is er bijna een half jaar gewacht met sluiten X-gebouw?’. Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) werd hier aan het woord gelaten. Hij vraagt zich af waarom het maandenlang heeft geduurd voordat Windesheim onveilig is verklaard, want het parkeerdek in Eindhoven stortte al in mei in en het was bekend dat gebouw X een soortgelijke vloer had. Die bewering werd niet voorgelegd aan Windesheim zelf en stond dus onweersproken in het artikel.

28 van de 67 studenten vond dat dit geschetste beeld niet volledig was. Docenten zijn nog kritischer: 11 van de 16 docenten vond het artikel tekortschieten.

Geënquêteerde student: “De meeste studenten die ik heb gesproken zijn juist blij dat er voldoende onderzoek naar is gedaan voordat alles werd omgegooid. Heeft de Vakbond dan klachten gekregen?, vraag ik mij af.”

Een student brengt de wrevel goed onder woorden: “Waarom komt deze vakbond op voor de belangen van studenten die het misschien niet eens nodig vonden dat er voor ze werd opgekomen? De meeste studenten die ik heb gesproken zijn juist blij dat er voldoende onderzoek naar is gedaan voordat alles werd omgegooid. Heeft de Vakbond dan klachten gekregen?, vraag ik mij af.”

Een docent oppert zelfs de berichtgeving voor te leggen aan de Raad voor de Journalistiek. “Mogelijk is hard te maken dat er inzake de beschuldiging van de Landelijke Studentenvakbond geen of onvoldoende wederhoor is gepleegd.”

Veel aandacht voor het drama, weinig voor het vervolg
Het viel verder op dat nieuwsconsumenten vooral het begin van het verhaal meekregen – constructiefouten, gesloten gebouw, bezorgde studenten en medewerkers – , maar niet of nauwelijks hoe het verder ging. Het leek alsof media hun aandacht voor de kwestie verloren na de week waarin het nieuws uitbrak.

Dat verreweg het meeste goed is verlopen is kennelijk ‘geen nieuws’. Problemen leveren een bericht in de krant of op de site van de NOS op, oplossingen doorgaans niet. Een docent signaleerde dat ook: “Wat ik in de berichtgeving heb gemist is dat Windesheim erin is geslaagd om binnen een paar weken 4300 studenten en een paar honderd docenten onder te brengen op de eigen campus, inclusief herroostering. Dat is een mega-operatie geweest, die alle waardering verdient.”

Geen problemen wegpoetsen
Constructieve journalistiek draait niet om het wegpoetsen van problemen of het negeren ervan, maar om het doorvragen in de richting van een oplossing. Dat willen we in dit artikel ook doen. Daarom zoomen we verder in op het ruimtegebrek.

We vroegen ons  af of er echt te weinig werkplekken zijn. Of weten studenten deze niet te vinden? Natuurlijk is het niet zo prettig als in gebouw X. Je moet verder lopen, even zoeken, en het is drukker op de campus nu X gesloten is. Maar deze video – voor ons gemaakt door student Jasper Seidel – laat zien dat er goede werkplekken zijn en wáár je ze kunt vinden.

Maar wat als studenten weggestuurd worden, iets wat een van de respondenten aangaf? Henk Hagoort, voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim, schrok hiervan: “Het is een school, en de gangen van de medewerkers zijn geen collectieve stilteruimte. Ze kunnen hun deuren dichtdoen als er meer rumoer is.” De voorzitter wil medewerkers erop aanspreken, en kijken of bepaalde regels – zoals de verplichte consumptie in het café in gebouw G – nog steeds gehandhaafd moeten worden.

Tips van Hagoort en Van Dijk:
* Als studenten een werkplek nodig hebben, kunnen ze een ruimte reserveren.
* Hagoort probeert samen met de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) extra stilteruimtes te creëren. Studenten die een prikkelarme omgeving nodig hebben, kunnen dit regelen via SCHIB een vereniging voor studenten met een functiebeperking
* Blijf niet rondlopen met opmerkingen of klachten, maar geef het door aan een docent of manager of aan de CMR. Wellicht is er een oplossing.
* Als een lokaal niet geschikt blijkt voor tentamens, kun je dit melden.
En, een bonustip van een van de docenten die op de enquête reageerde:
* Het is belangrijk dat docenten zich aan de lestijden houden. Een lesuur is 50 minuten, en de 10 minuten zijn bedoeld om even pauze te houden en naar het volgende lokaal te lopen. Dan zijn studenten op tijd in de volgende les.

Hoofddocent Journalistiek Miranda Van Dijk snapt dat studenten klagen over werkplekken. Er zijn onvoldoende kleine ruimtes aanwezig en als ze er zijn, zijn ze niet ideaal. “Zelf zit ik vaak in een ruimte zonder ramen. Dit zou eigenlijk niet mogen, maar we weten allemaal dat het hier gaat om een noodsituatie en het is dus van tijdelijke duur.”

Ze vindt het vervelend dat een student het gevoel heeft dat docenten hier lacherig over doen. Toch denkt ze niet dat ze het grappig vinden. “Ik denk eerder dat het ongemak is. Docenten vinden dit ook vervelend. Ik moest laatst iemand wegsturen uit een ruimte die ik had gereserveerd voor een afspraak, en dat is niet fijn.”

Gerucht
Over de mediaberichtgeving willen zowel Hagoort als Van Dijk graag wat kwijt. Hagoort herinnert het Stentor-artikel ‘Waarom is er bijna een half jaar gewacht met sluiten X-gebouw?’ nog goed. “Deze jongen is afgegaan op een gerucht, en heeft niet goed geïnformeerd bij ons en zijn eigen achterban. Op Windesheim was weinig onrust”, licht Hagoort toe.

Van Dijk is ook kritisch. Het valt haar op dat sommige media alleen over Journalistiek berichten, terwijl er meerdere opleidingen in X zaten. En ze checkten de informatie niet goed. “Er werd bijvoorbeeld geschreven dat er problemen waren met de studio’s, maar de studio’s waren het probleem niet. Ze waren pas de week voor de kerstvakantie weer nodig, en we hadden binnen een week een oplossing. Wel waren er problemen met de uitleen van apparatuur en de montageruimtes, maar ook dit is snel opgelost.”

De hoofddocent merkt verder dat vooral negativiteit het nieuws haalt. “We hebben enorm veel werk verricht om de problemen op te lossen. Het is jammer dat daar zo weinig aandacht voor is in de media.”

FacebookTwitterLinkedInEmail