Toolkit

Hoe bedrijf je Cojo?

Cojo is kritisch maar niet cynisch – toont meerdere perspectieven op een situatie – probeert het publiek erbij te betrekken – en is gericht op mogelijkheden, kracht en groei – waarbij de kernwaarden van de journalistiek onverminderd belangrijk blijven.

nr1Weg met oogkleppen
Van ‘disease model’ naar ‘well-being model’
Weg met de verborgen ‘negativiteitsverslaving’
Keer je stereotypen om: kwetsbaarheid van de machthebber, veerkracht van de verliezer
Niet één, niet twee, maar meerdere perspectieven
Van uiterste polen naar het zwijgende midden

 

toolkit02Test het PERMA-model
Positive emotions
Wie is hoopvol, dankbaar, heeft iets opgelost?
Engagement
Wie is betrokken, wie kan vooruit?
Relationships
Wie helpt, wie komen bij elkaar, werken samen?
Meaning
Wie wordt er wijzer van, wie is geïnspireerd?
Accomplishment
Wat was er nodig, wat is overwonnen, bereikt?

 

nr3Wat was de leercurve?
Welke lessen zijn er geleerd?
Welke weerstand is overwonnen?
Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst?

Hoe kunnen we onze interviewtechnieken verbeteren? Welke vragen kunnen we nog meer stellen? Vragen kunnen helpen om licht te laten schijnen op donkere en nog niet ontdekte gebieden.

 

nr4…met een passende vertelwijze

Bedenk een constructieve kop
Zoek een inspirerend beeld
Geef een slot met perspectief

Zorg ervoor dat het publiek wordt betrokken bij het thema. Dat publiek helpt eventueel mee aan de totstandkoming van producties. En faciliteer het debat over samenwerking, oplossingen en visies.

 

nr5Wees toekomstgericht
Weeg oplossingen af
Zoek de dialoog met je publiek

Journalisten hebben vaak het idee dat ze een afspiegeling geven van de maatschappij – in feite brengen ze die in beweging. Een volgende goede vraag is dan: in welke richting?

EvG | Bron : C. Gyldensted From Mirrors to Movers (2015)

FacebookTwitterLinkedInEmail