Burgers niet goed geïnformeerd over #GR18, maar meer interessante verkiezingsprojecten

Thema’s die burgers het meest bezighouden, bleven onderbelicht in de mediaberichtgeving over de gemeenteraadsverkiezingen. Dit blijkt uit onderzoek van het SVDJ. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen: er waren dit jaar meer interessante verkiezingsprojecten dan in 2014.

Het Stimuleringsfonds voor de journalistiek (SVDJ) voerde het onderzoek uit in samenwerking met Hogeschool Windesheim, de Vrije Universiteit Amsterdam en LJS Nieuwsmonitor. Ze richten zich op negen gemeenten: Almere, Amsterdam, Bunschoten, Enschede, Langedijk, Nijmegen, Roermond, Rotterdam en Smallingerland.

Inwoners van deze gemeenten denken dat de lokale partijen, de lokale problemen het beste kunnen oplossen op bijna alle beleidsterreinen.  De verkiezingsuitslag bevestigt dit. Nieuwsmedia hadden achter vooral aandacht voor de grote landelijke politieke partijen en hun lokale afdelingen. Hierbij koppelden ze de landelijke partijen aan hun eigen thema’s. Bij de VVD is dit bijvoorbeeld de economie, schrijft het SVDJ in een artikel op hun site.

Zorg onderbelicht
Verder blijkt dat de gekozen nieuwsonderwerpen niet goed aansluiten bij de behoefte van de burgers. De zorg is een onderbelicht onderwerp, terwijl dit het belangrijkste verkiezingsthema is volgens kiezers. Regionale en lokale media focussen op nieuws over criminaliteit & veiligheid en kunst & cultuur, landelijke media op de campagne en schandaaltjes rond raadsleden die zich kandidaat hebben gesteld.

Vier jaar geleden concludeerde het SVDJ ook al dat het nieuwsaanbod niet goed aansluit bij de wensen van mediagebruikers. Toch hebben regionale en lokale media het niet laten afweten volgens onderzoeker Quint Kik: “Meer dan in 2014 zagen we tal van interessante verkiezingsprojecten de revue passeren, waarbij media de gemeenten introkken, samenwerkten, vlogden en experimenteerden.” Als voorbeeld noemt hij Wat beweegt Limburg, ITV80 en GLD Stemt.

Minister Arie Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nam het onderzoek deze week in ontvangst van onderzoeker Quint Kik tijdens het congres De Regio Vecht Terug. Fotograaf: Niek Hietbrink

Aantal artikelen
ITV80 is een initiatief van Newsroom Enschede, een samenwerkingsverband van 1Twente Enschede en TC Tubantia Enschede. Onderzoeker Niek Hietbrink van Hogeschool Windesheim vertelt dat de Enschedese burgers relatief goed worden geïnformeerd, iets waaraan ITV80 een bijdrage heeft geleverd. “Verreweg de meeste berichten in ons onderzoek gaan over Enschede, en procentueel gezien gaan de meeste artikelen hiervan over lokaal beleid. Nijmegen en vooral Almere zijn groter, maar hebben aanzienlijk minder berichten.”

Op onze site hebben wij al eens aandacht besteed aan Newsroom Enschede. We hebben hoofdredacteur Henk ten Harkel geïnterviewd, en ITV80  is genomineerd voor onze prijs De HOUVAST. Ook GLD Stemt is genomineerd samen met REGIO8. Zij zijn door het publiek gekozen als winnaar, en hebben donderdag een training over constructieve journalistiek gevolgd van Windesheimdocent Karel Smouter.

FacebookTwitterLinkedInEmail