Bring it on, baby!

Als hoofdredacteur van het VRT-journaal pleitte Björn Soenens voor een meer constructieve vorm van journalistiek. Hij kreeg steun, maar stuitte ook op weerstand en onbegrip. Na drie zware jaren legde hij afgelopen september zijn functie neer. ‘Constructieve journalistiek is in dit pand een besmette term.’

“Bring it on, baby!” verder lezen

Wat is constructieve journalistiek?

Constructieve journalistiek – een definitie

Constructieve journalistiek is kwaliteitsjournalistiek die zowel gericht is op het blootleggen van problemen als op het bieden van oplossingen. Constructieve journalistiek is

  • kritisch maar niet cynisch
  • probeert het publiek erbij te betrekken
  • toont meerdere perspectieven op een situatie
  • is gericht op mogelijkheden, kracht en groei.

De controlerende en kritische kernwaarden van de journalistiek* blijven daarbij onverminderd belangrijk.

onderdelen van constructieve journalistiek

toekomst

herstel

oplossingen

depolarisatie

Constructieve journalistiek is niet positieve journalistiek

Sterke positieve waarde maar geen maatschappelijke relevantie. Draagt niet bij aan de kernwaarden van journalistiek

* Kernwaarden van de journalistiek:kritische berichtgeving, waakhond, het publiek informeren, maatschappelijke relevantie en het publiek betrekken bij de samenleving

Ontstaan, invloeden, werkwijze, toekomst

Een tijdlijn

1800

Een krant voorziet het publiek van een specifiek politiek discours
Kranten worden gefinancierd door politieke partijen.

1900

Kranten krijgen een breder publiek en zetten het belang van objectiviteit voorop
Kranten voorzien in hun inkomsten door advertenties en abonnementen.

1947

De Hutchins-commissie fomuleert het principe van de sociale verantwoordelijkheid van de journalistiek
Een heroriëntering op journalistieke waarden vanwege wantrouwen in commerciële en sensationele journalistiek.

1960

In Nederland komen kranten los van hun ‘zuilen’
Journalisten staan niet meer onder toezicht van kerk of partij en opereren onafhankelijker en kritischer.

2000

Journalistiek wordt gezien als een vitaal onderdeel van de democratie
Media helpen in het bediscussiëren van maatschappelijke problemen en het vormen van de publieke opinie.

Invloeden op constructievejournalistiek

Civiele journalistiek – publieksgerichtheid

wil bijdragen aan een ‘gezonder publiek klimaat’, een actievere en betrokken rol van de journalist, die publieke betrokkenheid faciliteert en mobiliseert.

positieve psychologie onderzoek, technieken

Via onderzoek en technieken. Zie ook onze toolkit

Bron: C. Gyldensted From Mirrors to Movers, GGroup Pubishing 2015