DIEREN/DINGEN zet publiek aan het denken

De afstudeerproductie DIEREN/DINGEN van vierdejaarsstudent Journalistiek Irolt Luinenburg nodigt het publiek uit na te denken over de relatie tussen mens en dier. De documentaire is bij uitstek toekomstgericht.

Vooralsnog is alleen de trailer beschikbaar. Luinenburg zegt over zijn aanpak: ,,Vanaf het begin was voor mij duidelijk dat mijn onderwerp niet zou passen binnen de ‘klassieke’ journalistiek van enkel hoor- en wederhoor. Mijn filosofie is geweest dat we de huidige manier waarop we met dieren omgaan wel kennen. Iedereen die om zich heen kan kijken, ziet een samenleving waarin dieren een ambivalente positie hebben. We weten dat er een bio-industrie is en we kennen de effecten daarvan op het dierenwelzijn. We kennen de gevolgen van de veehouderij of het eten van vlees op het klimaat. Door ervan uit te gaan dat bijna iedereen dat inmiddels wel weet, wilde ik in mijn productie daar niet al te veel bij stilstaan. Het zou vertragen in de kennismaking met een nieuw perspectief. Ik wilde een ander licht laten schijnen op het onderwerp, een fundamenteler aspect: waar komt de machtsverhouding tussen mens en dier vandaan en is die nog wel van deze tijd? Welke positie hebben dieren tegenwoordig in onze samenleving? En belangrijk in die lijn: hoe zou het dan anders kunnen? Niet om te oordelen, maar wel om mensen aan het denken zetten en te laten zien wat er gedaan kan worden (en wordt gedaan) om de positie van dieren te versterken.’’

FacebookTwitterLinkedInEmail